Melhuus, Kaare

Melhuus, Kaare (1915-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 122 dager

Gå til bildegalleri

Melhuus, Kaare har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.05.1915 i Melhus, Sør-Trøndelag
 • Død 27.10.1996
 • Sønn av gårdbruker og forretningsfører Martin Melhuus (1882-1972) og husmor Oline Marie Eielsen (1877-1954)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1954 - 1957, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1958 - 1961, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondhjem Handelsgymnasiums 2-årige avdeling
 • Examen artium
 • Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole
 • En rekke kurs, blant annet et tre måneders opphold ved City of London College 1952

Yrke

 • Sensor i tysk, engelsk og norsk skriftelig i handelsskole og handelsgymnas
 • Bankpraksis ved Kongerikets Hypotekbank, avdeling Trondheim 1934-1936
 • Medarbeider i finansbladet Økonomisk Revue 1938-1939
 • Ansatt i handelsskole og handelsgymnas som handelslærer, overlærer, lektor og inspektør fra 1939
 • Revisor ved Hedmark Skattefogdembete 1941-1946
 • Konsulentvirksomhet for industribedrifter i Hedmark 1945-1980
 • Sensor i samfunnsøkonomi ved studenteksamen 1950-1975
 • Rektor ved Hamar Handelsgymnasium 1975-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1985
 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Kommunestyre 1947-1951
 • Varamedlem Hamar Formannskap 1963-1967
 • Medlem Hamar Formannskap 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1963-1967
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1967-1971
 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsrådet, Hamar 1948-1954
 • Formann det første kurs i kommunalkunnskap for Hamar og Hedmark 1948 (initiativtaker)
 • Medlem Styret for Hamar Handelsgymnasium 1951-1964
 • Medlem Reglementkomiteen, Hamar 1964-1975
 • Medlem Representantskapet for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1968-1984
 • Formann Støyutvalget av 1971, Hamar fra 1971
 • Medlem Distriktskoleutvalget for Hedmark fra 1972
 • Varamedlem Representantskapet for Vinstra Interkommunale Kraftlag 1972-1988
 • Medlem Østlandsutvalget (skolekomite) 1972-1974
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets stedlige styre 1976-1982
 • Medlem Desisjonskomiteen i Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1977-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Hedmark 1984-1991
 • Medlem Styret for Hamar kommunale pensjonskasse
 • Doms- og lagrettemann Byretten og lagmannsretten

Tillitsverv i partier

 • Formann Hamar Høire 1947-1948, 1952-1954
 • 1. viseformann Hedmark Høire 1952-1953
 • Medlem Høyres programkomité 1955-1965
 • Æresmedlem Hamar Høire

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Oplandenes krets av Norges Handelslærerlag 1945-1955
 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbund region Hedmark fylke 1954-1960
 • Formann Hamar Samfunnslag 1955-1960

Andre administrative verv

 • Viseformann Representantskapet for A/S Hamar Stiftstidende 1955-1970
 • Medlem Representantskapet for Sparebanken Hedmark 1968-1977
 • Formann Rektorkollegiet for de videregående skoler i Hedmark 1980-1985
 • Medlem Forstanderskapet ved Hamar Sparebank (senere Hedemarken Sparebank)
 • Varamedlem Representantskapet for Fellesbanken A/S

Litteratur

 • Fra drakamp til seier
 • Ajer videregående skole - tidligere Hamar Handelsgymnasium 1938-88
 • Artikler i fagtidsskrifter 1951-89. En rekke innlegg i lokal- og riksaviser
 • Diesen, Emil: Bankvesenet i Sør-Trøndelag, 1939