Næsvold, Karin

Næsvold, Karin (1936-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 22.02.1936

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1985 - 1989, H.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, 1983
  • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Troms, 1984
  • Medlem Det regionale høgskolestyret for Troms, 1985
  • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Troms, 1986-1994
  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, 1987-1990
  • Varamedlem Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten fra 1994