Næsvold, Karin

Næsvold, Karin (1936-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter