Økland, Kari

Økland, Kari (1955-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 28 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.12.1955 i Bergen, Hordaland
 • Datter av tollinspektør Arne Olav Hartun (1925-1976) og butikkmedarbeider Kirsten (1923-2006)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Nordland, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skjold folkeskole 1962-1969
 • Rå realskole 1969-1971
 • Os gymnas (naturfaglinjen) 1971-1974
 • Forkurs, Mo Jorbruksskole 1974-1975
 • Cand.agric. (hagebruk), Norges Landbrukshøgskole 1975-1980

Yrke

 • Timelærer landbruksskole 1981-1982
 • Herredsagronom Hemnes 1982-1986
 • Bonde fra 1986
 • Lærer Bleikvassli skole 1991-1997
 • Prosjektleder, Trosopplæringsprosjektet i Hemnes prestegjeld fra 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Hemnes Kommunestyre 1983-1987, 1995-1999
 • Varamedlem Hemnes Formannskap 1987-1991
 • Medlem Hemnes Formannskap 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Samordningsrådet for funksjonshemmede, Hemnes 1984-1987
 • Medlem Skolestyret, Hemnes 1984-1987
 • Medlem Bleikvassli Menighetsråd 1985-1989
 • Medlem Beredskapsrådet, Hemnes 1992-1995
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Hemnes 1992-1995
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Hemnes 1992-1995
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1998-2002 (personlig varamedlem for Tore Nordtun)
 • Medlem Styret for Høgskolen i Bodø, Bodø 2003-2007
 • Medlem Riksvalgstyret 2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hemnes KrF 1987-1997
 • Medlem Styret for Nordland KrF 1997-2001
 • Medlem KrFs landsstyre 1997-2001
 • Varamedlem Styret i KrFs studieforbund fra 1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Bleikvassli Husflidslag 1987-1990
 • Leder Bleikvassli Husflidslag 2002-2006

Andre administrative verv

 • Leder Brødrene Sundslis Minnestiftelse 1991-1995