Kjølmoen, Karin

Kjølmoen, Karin (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet:
1 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.02.1946 i Steinkjer, Nord-Trøndelag
 • Datter av kommuneansatt Bonsak Bakken (1905-1975) og hjemmeværende og butikkansatt Gudrun Fossli (1906-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Bjarne Håkon Hanssen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 06.10.1995 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bedriftskurs i forretningsengelsk og salg, ASEA A/S
 • Lederopplæringskurs, Inderøy kommune
 • Kurs i organisasjonskunnskap, organisasjonsutvikling og lederopplæring, Arbeiderpartiet
 • Datakurs, Arbeidernes Opplysningsforbund
 • Ett år av toårig artiumskurs ved Oslo Sprogskole 1972-1973
 • Lederutdanning (kommunal ledelse, ledelse og organisasjon, personalforvaltning og økonomi), Folkeuniversitetet i Nord-Trøndelag 1998-1999

Yrke

 • Ansatt hos K. Ekrheim A/S dagligvare en gros (ordremottak og fakturering) 1964-1967
 • Saksbehandler Industriavdelingen, ASEA A/S 1967-1970
 • Au pair hos Aftenpostens korrespondent i Moskva 1970
 • Saksbehandler Industriavdelingen, ASEA A/S 1970-1980
 • Advokatsekretær 1982-1983
 • Hjemmearbeidende 1984-1987
 • Sekretær Arbeidernes opplysningsforbund, Nord-Trøndelag 1987-1990
 • Konsulent Arbeidernes opplysningsforbund, Nord-Trøndelag fra 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Inderøy Kommunestyre 1983-1987
 • Ordfører Inderøy Kommunestyre 1990-1991, 1991-1995
 • Medlem Inderøy Kommunestyre 1997-1999 (permisjon høsten 1995 og 1996)

Offentlige verv

 • Lekdommer Herredsretten, Inderøy 1987-1991
 • Ordfører Representantskapet for Innherred renovasjonsselskap 1990-1995
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1997-2004
 • Varamedlem Forbrukerrådet fra 2002
 • Medlem Overligningsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Leder Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Inderøy 1997-1997
 • Leder Inderøy Arbeiderparti fra 1998
 • Medlem Arbeiderpartiets landskommunalutvalg
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre
 • Medlem Nord-Trøndelag Arbeiderpartis kvinnebevegelse
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem FOU, Kommunenes Sentralforbund til 1996
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund til 1996
 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund

Andre administrative verv

 • Leder Rådet for Sund Folkehøgskole 1993-1998
 • Leder Interimstyret for Nils Aas Kunstverksted 1996
 • Nestleder Styret for A/S Skarnsundbrua
 • Medlem Styret for A/S Reko