Sogn, Karen

Sogn, Karen (1931-2013)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 48 dager

Gå til bildegalleri

Sogn, Karen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.04.1931 i Oslo, Oslo
 • Død 21.10.2013
 • Datter av sagbrukssjef og disponent Hans Thaugland (1896-1972) og husmor Bertha Østby (1891-1972)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 7 for Vestfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 20.10.1983
  Medlem, Landbrukskomiteen, 20.10.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Sekretærkurs ved Treiders handelsskole 1951
 • Diverse kurs i språk, grunnkurs i biblioteklære ved Statens bibliotekskole 1968

Yrke

 • Sekretær ved A/S H. C. Thauglands Trælastforretning 1953-1962
 • Husmor og bondekone 1962-1991
 • Deltidsbibliotekar ved Lardal folkebibliotek 1967-1973

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kirkens Frivillighetspris 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lardal Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1977-1979
 • Varaordfører Lardal Kommunestyre 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Ungdoms- og idrettsnemnda, Lardal 1967-1979
 • Medlem Menighetsrådet 1975-1977 (formannskapets representant)
 • Varaformann Kulturstyret, Lardal 1975-1977
 • Medlem Forliksrådet, Lardal 1976-1979
 • Medlem Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold 1979-1982
 • Medlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1984-1991
 • Nestleder Voksenopplæringsrådet 1985-1991
 • Medlem Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 1986-1992
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1986-1991
 • Leder Hovedutvalget for kultur, Lardal 1987-1991
 • Nestleder Fylkeslandbruksstyret i Vestfold 1991-1995
 • Leder Svarstad menighetsråd 1993-2005
 • Leder Kirkelig Fellesråd, Lardal 1997-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lardal Høyre 1967-1991
 • Medlem Vestfold Høyres politiske utvalg 1974-1985
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1974-1985
 • Formann Vestfold Høyrekvinner 1974-1977
 • Gruppefører Høyres kommunestyregruppe i Lardal 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Svarstad bondekvinnelag 1965-1973
 • Medlem Styret i Vestfold husflidslag 1972-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sparebanken NOR, region Vestfold 1986-1998
 • Medlem Representantskapet for Samuel Montagu A/S 1990-1992