Stange, Kaare Wegner

Stange, Kaare Wegner (1915-2004)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Stange, Kaare Wegner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.07.1915 i Torvastad, Rogaland
 • Død 08.08.2004
 • Sønn av gardbruker Knut Kristian Stange (1883-1955) og lærer Berta Serine Nordbø (1884-1918)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1965 - 1969, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole
 • Landbruksskole
 • Statens Småbrukslærerskole

Yrke

 • Gardbruker i Torvastad 1954-1980

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Gruppesjef i Mil.org. under krigen 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen med rosett

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Torvastad Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Torvastad Formannskap 1963-1964
 • Medlem Åkra Formannskap 1965-1966
 • Varaordfører Åkra Kommunestyre 1966-1967
 • Medlem Karmøy Formannskap 1967-1970, 1971-1975
 • Ordfører Karmøy Kommunestyre 1970-1971, 1974-1975

Offentlige verv

 • Distriktstakstmann Landbruksbanken 1963-1982
 • Medlem Generalplannemnda, Karmøy 1972-1975
 • Medlem Nemnda for ilandføring av gass 1974-1975
 • Formann Tomteutvalget, Karmøy 1976-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Torvastad bondelag 1953-1963
 • Medlem Styret for Rogaland Felleskjøp 1956-1970
 • Formann Styret for Felleskjøpet Rogaland-Agder 1971-1981
 • Ordfører Norske Felleskjøp 1974-1975
 • Medlem Styret for Norske Felleskjøp 1976-1980
 • Medlem Representantskapet i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1978-1980
 • Medlem Landbrukets sentralforbund 1979-1980
 • Nestformann Styret for Norske Felleskjøp 1980-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Torvastad og Skåre Sparebank 1960-1977
 • Nestformann Styret for Sparebanken Rogaland 1976-1979
 • Formann Styret for Torvastad og Skåre Sparebank 1977-1983