Stange, Kaare Wegner

Stange, Kaare Wegner (1915-2004)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Stange, Kaare Wegner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter