Trasti, Karl

Trasti, Karl (1917-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Trasti, Karl har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.02.1917 i Vadsø, Finnmark
 • Død 04.10.1976
 • Sønn av skattefoged August A. Trasti (1881-) og Sigrid Oline Aalmen (1880-1945)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 22.01.1955 - 28.12.1956
  Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 01.09.1962 - 28.08.1963
  Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 25.09.1963 - 20.01.1964
  Statsråd, Industridepartementet, 20.01.1964 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1937
 • Cand.jur. 1942
 • Studier av finansvesen og budsjettbehandling i Sverige, Finnland, Danmark, Vest-Tyskland og England 1952-1953

Yrke

 • Dommerfullmektig Tana og Vadsø
 • Sekretær i Finansdepartementet 1943-1948
 • Konstituert sorenskriver og landssvikdommer Vardø 1945-1946
 • Budsjettsekretær og juridisk konsulent i Finansdepartementet 1948-1953
 • Tolldirektør og sjef for Tollvesenet 1957-1976

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av den svenske Nordstjerneorden
 • Kommandør av Finlands Vita Ros
 • Storridderkorset med stjerne av den Islandske Falkorden

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Forsikringsrådet 1956-1960
 • Medlem Tollstyret 1957-1973
 • Medlem Statens rasjonaliseringsråd 1958-1964
 • Medlem Norges Eksportråd 1959-1967
 • Medlem Stasjon- og trafikkomiteen av 1960 1960-1961
 • Medlem Utvalg til gjennomgåelse av Norges utenriksrepresentasjon 1961-1962
 • Medlem Utvalg til å vurdere hovedprinsippene for oppbyggingen av den sentrale forvaltningsorganisasjon 1969-1970
 • Medlem Sentralrådet for bekjempelse av narkotikaondet 1969-1974
 • Medlem Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene 1973-1974
 • Medlem Styret for Direktoratet for toll og særavgifter 1973-1976
 • Formann Kontrollkomiteen for Driftskredittkassen for jordbruket

Tillitsverv i partier

 • Gruppesekretær Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1953-1955

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1963-1966