Øverland, Kai

Øverland, Kai (1931-1975)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
1 år, 331 dager

Gå til bildegalleri

Øverland, Kai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.02.1931 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 27.08.1975
 • Sønn av glassmester Addar Øverland (1893-) og Maggi Gulbrandsen (1896-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, SVf.

Vararepresentasjoner

 • Fra 27.08.1975, Aud Gustad møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 27.08.1975

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen fagbevegelsen
 • Yrkesskole 1950
 • Kurs i teknisk tegning 1954

Yrke

 • Rørlegger 1947-1969
 • Oppmåler ved Rørleggernes forening i Trondheim 1969-1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Trondheim sporveistyre 1964-1971
 • Medlem Styret for Trondheim Trafikkselskap 1968-1973
 • Medlem Personalutvalget, Trondheim 1968-1971
 • Varamedlem Representantskapet for Fosen Trafikklag 1968-1974
 • Varamedlem Styret for Graakalbanen 1968-1971
 • Varamedlem Styret for Trondheim og Omegn Boligbyggelag 1968-1971
 • Medlem Regionplanrådet, Trondheim 1972-1975
 • Medlem Finans- og valgutvalget, Trondheim 1972-1975
 • Medlem Byplanrådet, Trondheim 1972-1973
 • Medlem Styret for Trondheim og Omegn Boligbyggelag 1972-1973

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sosialistisk Folkepartis landsstyre 1961-1968
 • Formann Sør-Trøndelag SF 1961-1968
 • Formann Trondheim Sosialistisk folkeparti 1961-1968, 1970-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Faglige tillitsverv, bl.a. sekretær Rørleggernes forening 1958-1972
 • Medlem og nestformann Fylkesstyret i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC 1971