Lunde, Kjellbjørg

Lunde, Kjellbjørg (1944-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.11.1944 i Naustdal, Sogn og Fjordane
 • Datter av veiarbeider Sigurd Lunden (1908-1998) og husmor, syerske, gards- og butikkarbeider Borgny Reiakvam (1914-1986)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 1981 - 1985, SV.
 • Representant nr 14 for Hordaland, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 01.02.1994 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stord lærarhøgskule (4-årig) 1966
 • 1. avdeling spesialpedagogikk, Bergen 1972
 • Stord lærarhøgskule (kurs i pedagogisk rettleiing) 1975
 • 2. avdeling spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole 1976

Yrke

 • Lærer i grunnskolen på Stord 1966-1968
 • Lærer Sævarhagen skule for spesialundervisning 1968-1975 (studiepermisjon 1975-1976)
 • Lærer i grunnskolen på Stord 1977-1978
 • Lærer Sævarhagen skule for spesialundervisning 1978-1981
 • Høgskolelærer Stord lærarhøgskule 1981 (permisjon i tida som stortingsrepresentant 1981-1997)
 • Utdanningsdirektør i Hordaland fra 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord Kommunestyre 1975-1979, 1979-1980
 • Varamedlem Stord Formannskap 1980-1981

Offentlige verv

 • Medlem Teknisk utvalg, Stord 1975-1981
 • Medlem Styret for fellesrevisjon for Stord og Fitjar 1975-1979
 • Medlem Helserådet, Stord 1975-1981
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Rommetveit skole 1976-1977
 • Formann Styret for Furuly barnehage ved Fylkessjukehuset, Stord 1980-1981
 • Varamedlem Trafikksikringsutvalget 1980-1981
 • Leder Styret for fellesrevisjon for Stord og Fitjar 1980-1981
 • Medlem Kringkastingsrådet 1998-2001
 • Varamedlem Klagenemnda for Eierskapstilsynets vedtak 1999-2002 (vara for leder Tora Aasland)
 • Leder Kringkastingsrådet 2002-2005
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 2002-2008
 • Medlem Klinisk Etikk komité ved Helse Bergen fra 2004
 • Leder Personvernkommisjonen 2007-2008
 • Medlem Stortingets ansvarskommisjon 2007-2013
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 2009

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Sosialistisk Venstreparti på lokal- og fylkesplan 1975-1981
 • Nestleder Sosialistisk Venstreparti 1987-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Stord lokallag av Norsk Spesiallærerlag 1968-1975
 • Leder Hordaland fylkeslag av Norsk Spesiallærerlag 1973-1976
 • Medlem Styret i Norsk Spesiallærerlag 1976-1978
 • Nestleder Norsk Spesiallærerlag 1978-1980
 • Varamedlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Målpolitisk råd ved L/L Det Norske Teatret 1982-1997
 • Medlem Styret for Norsk Plan Nynett AS 1997-2001
 • Medlem Styret for stiftelsen Det Norske Samlaget 1997-2006
 • Leder Styret for litteraturselskapet Det Norske Samlaget 1998-2006
 • Medlem Styret for Dagbladets stiftelse fra 2000
 • Medlem Avdelingsrådet i Rokkansenteret 2002-2007