Svendsen, Kenneth

Svendsen, Kenneth (1954-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2013-2017
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1954 i Fauske, Nordland
 • Sønn av jernbinder Arne Svendsen (1924-1983) og husmor Halbjørg Knudsen (1932-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nordland, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 3 for Nordland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 2 for Nordland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Nordland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Nordland, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2013-2017

  Andre visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Første nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2013 - 02.10.2015
  Medlem, Finanskomiteen, 02.10.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010

  2013-2017

  Leder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1970
 • Sjøguttskole 1970
 • Yrkesskole (snekkerlinje) 1971-1972
 • Sveisekurs 1977

Yrke

 • Sjåfør, selvstendig næringsdrivende

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fauske Kommunestyre 1987-1989, 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Fauske Formannskap 1989-1991, 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1991-1993
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1993-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Fauske 1987-1991
 • Medlem Kultur- og oppvekstkomiteen, Nordland 1991-1995
 • Medlem Bygningsrådet, Fauske 1991-1995
 • Medlem Teknisk hovedutvalg, Fauske 1991-1995
 • Formann Effektiviseringsutvalget, Nordland 1995-1999
 • Medlem Infrastrukturkomiteen, Nordland 1995-1999
 • Medlem Nordlandskraft A/S 1996-2000
 • Leder Kontrollkomiteen, Fauske 1999-2008
 • Medlem Kontrollkomiteen, Fauske fra 2008
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Formann Fauske FrP 1986-1992
 • Nestformann Nordland FrP 1989-1991
 • 1. varamann FrPs sentralstyre 1999-2003
 • Studieleder Nordland FrP 1999-1999
 • Medlem FrPs sentralstyre fra 2003