Skogen, Ketil

Skogen, Ketil (1884-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1950-1953
Ansiennitet:
7 år, 111 dager

Gå til bildegalleri

Skogen, Ketil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.08.1884 i Saude, Telemark
 • Død 21.03.1970
 • Sønn av gardbruker Olav Skogen (1861-1947) og Johanne Ketilsdatter Øygarden

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark fylke 3. krets, Øst-Telemarken, 1919 - 1921, V.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1925 - 1927, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1928 - 1930, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1931 - 1933, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1945 - 1949, V. (04.12.1945 - 16.09.1946)
 • Representant nr 1 for Telemark, 1945 - 1949, V. (16.09.1946 - 10.01.1950)
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1950 - 1953, V. (11.01.1950 - 04.01.1954)
 • Representant nr 1 for Telemark, 1950 - 1953, V. (04.01.1954 - 10.01.1954)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 16.09.1946 etter Margit Schiøtts død.
 • Rykket opp som representant 04.01.1954 etter Neri Valens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Justiskomiteen, 16.09.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 16.09.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 16.09.1946 - 10.01.1947
  Sekretær, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 11.01.1947 - 10.01.1950
  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Nestformann, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1904
 • Cand.jur. 1909

Yrke

 • Sakfører i Gvarv, Sauherad 1910-1914
 • Bladstyrer i "Den 17de Mai" 1914-1916
 • Sakfører i Sauherad 1916-1936
 • Fast forsvarer ved Nedre Telemark heradsrett 1917-1942
 • Sorenskriver i Vest-Telemark 1936-1954
 • Fast forsvarer ved Nedre Telemark heradsrett fra 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sauherad Kommunestyre 1910-1913
 • Varaordfører Sauherad Kommunestyre 1919-1922

Offentlige verv

 • Aktor Riksretten mot Abraham Berge 1926
 • Medlem Kommisjon til utgreiing av dei konstitusjonelle spørsmål i samband med selskap der Staten har aksjeinteresser 1948-1952
 • Medlem Sivillovbokutvalget 1953-1962
 • Medlem Skolestyret, Sauherad

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norsk måldyrkingslag 1948
 • Formann Telelaget (samskipnad av mållag i Telemark)
 • Æresmedlem Studentmållaget og Telelaget i Oslo

Litteratur

 • Lønnestad, Klas: "Ketil Skogen 80 år.", i Årbok for Telemark 1964
 • Skogen, Ketil: "Kring norsk lovmål.", i Med lov skal land byggjast. Heiderskrift til Knut Robberstad, Oslo 1969