Skogen, Ketil

Skogen, Ketil (1884-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1950-1953
Ansiennitet:
7 år, 110 dager

Gå til bildegalleri

Skogen, Ketil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter