Horn, Ketil

Horn, Ketil (1975-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 10.01.1975

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 5 for Nordland, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student