Kjenseth, Ketil

Kjenseth, Ketil (1968-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.08.1968 i Lillehammer, Oppland
 • Sønn av maskinentreprenør Kristen Kjenseth (1926-) og regnskapsfører Gerd Lovise Kjenseth (1933-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oppland, 2013 - 2017, V.
 • Representant nr 7 for Oppland, 2017 - 2021, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 30.01.2018
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 30.01.2018 - 01.02.2018
  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 01.02.2018 - 30.09.2021
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 18.10.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Vara innpisker, Venstre, 06.12.2017 - 13.03.2020
  Innpisker, Venstre, 13.03.2020 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Øverbygda barneskole 1975-1981
 • Biri ungdomsskole 1981-1984
 • Raufoss videregående skole, 2-årig grunnkurs idrettslinje/allmennfag 1984-1986
 • Tranberg videregående skole i Gjøvik, realfag/allmennfag 1986-1988
 • Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, adjunktutdanning for videregående skole. Norsk, bedriftsøkonomi, markedsføring og reiseliv 1989-1992
 • BI, diplomatøkonom markedsføring 1992-1994
 • NTNU, masterkurs i organisasjon og ledelse 2010

Yrke

 • Faglærer, Fredheim videregående skole 1992-1996 (50-100 pst. stilling)
 • Faglærer, markedsføringsskolen i Gjøvik 1993-1997
 • Daglig leder i BARNLEK'95 1994-1995
 • Økonimi- og administrasjonssekretær, Venstres Hovedorganisasjon 1998-2001
 • Prosjektleder i Norsk Vann 2010-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Kommunestyre 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011
 • Medlem Gjøvik Formannskap 2011-2013

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Oppland 2007-2011
 • Varamedlem Fylkesting, Oppland 2011-2013

Offentlige verv

 • Leder Styret for Gjøvik Frivillighetssentral 2012-2015

Tillitsverv i partier

 • Valgkampsekretær Oslo Venstre 1997-1997
 • Leder Gjøvik Venstre 2000-2005
 • Assisterende generalsekretær Venstres Hovedorganisasjon 2002-2005
 • Nestleder Oppland Venstre 2003-2009
 • Kasserer Gjøvik Venstre 2005-2014
 • Politisk rådgiver Venstres stortingsgruppe 2006-2009
 • Leder Oppland Venstre 2011-2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Oppland Bondelag 1995-1997
 • Leder Oppland Bygdeungdomslag 1995-1997
 • Nestleder Norges Bygdeungdomslag 1996-1998
 • Leder Venstres Opplysningsfond 2005-2009