Grytten, Sigurd

Grytten, Sigurd (1972-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 227 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 09.09.1972
 • Sønn av direktør Rune Grytten (1950-) og førskolelærer Åse Guri Klyve (1950-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Ranveig Frøiland.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Olav Akselsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Ulrikke Pihls skole (allmenfag) 1991
 • Administrasjon og organisasjon grunnfag, Universitetet i Bergen 1995
 • Sammenlignende politikk grunnfag, Universitetet i Bergen 1997
 • Sosiologi grunnfag, Universitetet i Bergen 1998
 • Sosiologi mellomfag, Universitetet i Bergen 1999

Yrke

 • Assistent for Messeselskapet A/S 1995 (prosjektstilling)
 • Vikariat som lagerarbeider ved Minde postterminal 1997
 • Pleieassistent Sandviken sykehus 1998 (sommerjobb)
 • Timekonsulent, Vesta Forsikring 1999
 • Kundebehandler, Vesta Forsikring 1999 (sommerjobb)
 • Undervisningsassistent, Universitetet i Bergen (sosiologisk institutt) 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Formannskap 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Næringsutvalget fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Bergen Arbeiderparti fra 1990
 • Ungdsomssekretær Arbeiderbevegelsen i Hordaland 1991-1994
 • Medlem Sentralstyret i AUF 1994-1998
 • Sekretær utredningsgruppe for forholdet mellom privat og offentlig sektor 1996-1996
 • Sekretær Arbeiderpartiets bystyregruppe i Bergen 1997-1997
 • Nestleder Bergen Arbeiderparti 1999-2000
 • Leder Bergen Arbeiderparti fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Hovedtillitsvalgt Narvik Sjøforsvarsdistrikt 1992-1993 tillitsvalgt for soldatene
 • Medlem Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret 1992-1993 for soldater
 • Distriktssekretær Europabevegelsen i Hordaland 1994
 • Leder Europabevegelsen 2001-2002