Halvorsen, Kristin

Halvorsen, Kristin (1960-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
24 år, 67 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 02.09.1960 i Horten, Vestfold
 • Datter av direktør Leif Georg Halvorsen (1934-) og lærer Marit Larsen (1934-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 17 for Oslo, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 3 for Oslo, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 5 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 5 for Oslo, 2009 - 2013, SV.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-18.10.2007, Heidi Sørensen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.10.2007-30.09.2009, Akhtar Chaudhry møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-27.04.2012, Akhtar Chaudhry møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 27.04.2012-30.09.2013, Heidi Sørensen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 17.10.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finansdepartementet, 17.10.2005 - 20.10.2009
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013
  Bestyrende statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 05.03.2012 - 23.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1979
 • Sosialpedagogikk mellomfag 1981
 • Kriminologi grunnfag 1982

Yrke

 • Sekretær advokatfirma 1984-1985
 • Direktør Cicero Senter for klimaforskning fra 2014 (ansatt mars 2014, tiltrer mai 2014)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • "Kommunikasjonsprisen 2002" fra Norsk Kommunikasjonsforening 2002

Verv

Offentlige verv

 • Observatør FNs Generalforsamling 1985
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget fra 1996
 • Leder Bioteknologinemnda fra 2014
 • Leder Styret for Naturhistorisk museum fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Organisasjonssekretær SU 1982-1984
 • Leder SU 1984-1986
 • Kvinnepolitisk sekretær SV 1985-1989
 • Medlem Hovedstyret SV 1987-1989
 • Kvinnepolitisk leder SV 1995-1997
 • Leder SV 1997-2012

Litteratur

 • Halvorsen, Kristin: Rett fra hjertet, Gyldendal 2004
 • Sølhusvik, Lilla og Halvorsen, Kristin: Gjennomslag, Cappelen Damm Oslo 2012