Leschbrandt, Kirsten Huser

Leschbrandt, Kirsten Huser (1945-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 119 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 31.12.1945 i Oslo, Oslo
 • Datter av kjøpmann Sverre Oskar Huser (1909-1992) og husmor/forretningsdrivende Gladys Dagny Hansen (1913-2007)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Vest-Agder, 1997 - 2001, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 06.08.1990-03.11.1990 for John G. Bernander.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Engelsk artium, Oslo 1964
 • Den ett-årige sekretærskole for studenter, Oslo Handelsgymnas 1965
 • Eksamen i anatomi, histologi og fysiologi, Anatomisk institutt, Oslo 1966
 • Eksamen kjemi, fysikk m/matematikk for bioingeniører, Oslo yrkesskole 1967
 • Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo 1973
 • EDB-enhet Agder Distriktshøgskole 1975
 • Grunnkurs Markedsføring, Mandal Handelsskole 1977
 • Coaching for ledere 2005-2007 (Gruppecoaching og kompetanseutvikling)

Yrke

 • Bioingeniør, Rikshospitalet 1966-1968
 • Kontordame/timelærer Mandal Handelsskole 1969-1970
 • Timelærer Mandal Yrkesskole 1974-1975
 • Kontorsjef i C.A. Leschbrandt A/S, Mandal 1976-1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Mandal Formannskap 1979-1983
 • Varaordfører Mandal Kommunestyre 1983-1987, 1987-1991
 • Ordfører Mandal Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 1972-1975
 • Medlem Styret for Friundervisningen 1972-1977
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret 1975-1979
 • Medlem Skolestyret, Mandal 1975-1979
 • Medlem Byretten, Mandal 1975-1978
 • Meddommer Byretten, Mandal 1979-1992 (med kyndighet innen handel)
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt 1985-1990
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1987-1999
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet 1988-2000
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1992-1999
 • Medlem Politiets ansettelsesråd 1992-1995
 • Medlem Oppgavefordelingsutvalget 1998-2000 (NOU 2000:22)
 • Leder Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) 2003-2004
 • Nestleder Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) 2004-2007
 • Medlem Styret for Helse Sør RHF 2006-2007
 • Medlem Styret for Mandal Parkering AS fra 2006
 • Medlem Styret for Helse Sør-Øst RHF fra 2007
 • Leder Styret for Mandal Havnevesen KF fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Vest-Agder Høyres styre 1983-1987
 • Leder Vest-Agder Høyres styre 1998-2003
 • Medlem Høyres sentralstyre 1998-2003
 • Leder Agder Senior Høyre fra 2016
 • Nestleder Senior Høyres landsforbund fra 2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds styre i Vest-Agder 1987-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedstyret for +Bank, Kristiansand 1987-1991
 • Nestleder TUA A/S 2006-2007 tiltak for ungdom i Agder
 • Leder TUA A/S 2007-2008