Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Berg, Kittill Kristoffersen

Berg, Kittill Kristoffersen (1903-1983)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Berg, Kittill Kristoffersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1903 i Rollag, Buskerud
 • Død 17.04.1983
 • Sønn av fløtningsarbeider Kristoffer Berg (1860-1936) og Gunhild (1856-1912)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Buskerud, 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs ved Numedal fylkesskole 1918
 • Kurs i handelsfag - Norsk Korrespondanseskole 1924

Yrke

 • Gårdsgutt (i 15-20-årsalderen)
 • Skogsarbeider (i 1920- og 1930-årene)
 • Drev eget sementstøperi i Rollag (i slutten av 1920-årene)
 • Fløtningsarbeider i Numedalslågen 1924-1954
 • Småbruker, eier av bruket "Bråten" i Rollag fra 1936
 • Arbeidet med føring av landbruksregnskap 1950-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Rollag Kommunestyre 1934-1937
 • Medlem Rollag Kommunestyre 1937-1940
 • Varaordfører Rollag Kommunestyre 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsledighetsnemnda, Rollag 1932-1940
 • Medlem Priskontrollnemnda, Rollag 1939-1945
 • Medlem Ligningsnemnda fra 1940
 • Medlem Trygdenemnda 1942-1944
 • Formann Arbeidsledighetsnemnda, Rollag 1945-1947
 • Formann Priskontrollnemnda, Rollag fra 1945
 • Takstmann Hypotekbanken, Rollag og Veggli fra 1945
 • Formann Styret for Trygdekassa 1945-1948
 • Medlem Styret for Trygdekassa 1948-1956
 • Varamedlem Vegnemnda for vegen Veggli-Telemark 1949
 • Medlem Jordskifteutvalget, Rollag og Veggli 1952-1971
 • Medlem Skjønnsutvalget fra 1955
 • Varaformann Styret for Trygdekassa 1956-1975
 • Formann Tiltaksnemnda 1956-1959
 • Varaformann Arbeidsnemnda, Rollag 1956-1963
 • Medlem Tiltaksnemnda 1959-1963
 • Medlem Samfunnshusnemnda for Veggli Samfunnshus 1965-1974
 • Medlem Byggekomiteen for Rollag Rekonvalesentheim, byggherre Rikstrygdeverket 1969-1975

Tillitsverv i partier

 • Var med og stiftet lokallag av Det norske Arbeiderparti i Rollag 1925-1925
 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre 1945-1949
 • Medlem Norges Kommunistiske Partis landsstyre 1945-1973
 • Formann Rollag lag av Norges Kommunistiske Parti 1945-1983
 • Medlem Fylkesstyret i Buskerud NKP

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rollag Skog- og Landarbeiderforening 1929-1930 stod som stifter av foreningen i 1929
 • Formann Numedal Bygdesammenslutning av Norsk Skog- og Landarbeiderforbund fra 1931
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Skog- og Landarbeiderforening 1931-1933
 • Medlem Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag 1936-1938
 • Formann Rollag Skog- og Landarbeiderforening 1937-1978
 • Formann Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag 1938
 • Medlem Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag 1938-1949
 • Formann Numedal illegale faglige utvalg 1940-1945
 • Formann Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag 1949-1983
 • Varaformann Buskerud Bonde- og Småbrukerlag 1960-1962
 • Medlem Landsstyret for Norsk Bonde- og småbrukerlag 1963-1967
 • Formann Buskerud Bonde- og Småbrukerlag 1963-1967
 • Varaformann Buskerud Bonde- og Småbrukerlag 1968-1975
 • Medlem Styret i Buskerud Bonde- og Småbrukerlag 1976-1977
 • Formann Øvre Numedal Faglige samorg til 1973
 • Medlem Styret i Kongsberg Faglige samorg
 • Medlem Styret i Øvre Numedal Faglige samorg

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Rollag El-verk L/L 1939-1983 var med og stiftet El-verket i 1939
 • Medlem Styret for A/L Rollag Maskinlag 1940-1961 var med og stiftet andelslaget i 1940
 • Regnskapsfører A/L Rollag Maskinlag 1940-1961
 • Medlem Styret for A/L Landbrukstiltak, Veggli 1940-1965
 • Formann Rollag Driftskredittlag 1940-1983 var med og stiftet Rollag Driftskredittlag under Driftskredittkassen for jordbruket
 • Varaformann Styret for Numedal Meieri 1956
 • Medlem Styret for Numedal Meieri 1957
 • Medlem Styret for A/L Mykstufoss Mølle fra 1959 var med og stiftet andelslaget i 1959
 • Formann Styret for A/L Rollag Maskinlag
 • Formann Styret for A/L Mykstufoss Mølle