Fredriksen, Kitty Petrine

Fredriksen, Kitty Petrine (1910-2003)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 21 dager

Gå til bildegalleri

Fredriksen, Kitty Petrine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter