Hansteen, Kirsten

Hansteen, Kirsten (1903-1974)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Hansteen, Kirsten har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1903 i Lyngen, Troms
 • Død 17.11.1974
 • Datter av lege Ole Christian Strøm Moe (1866-1907) og Gerda Sophie Landmark (1871-1934)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Akershus, 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varasekretær, Odelstinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Startet på studiet til historie hovedfag
 • Student 1921
 • Studerte en tid filologi (tysk bifag) fra 1921
 • Studert russisk fra 1955

Yrke

 • Medarbeider i Norsk biografisk leksikon til 1940
 • Redaktør bladet "Kvinnen og tiden" 1945-1955 (redaktør sammen med Henriette Bie Lorentzen. Begge arbeidet også med studiesirkler og brevkurser med kvinnesak som generelt formål i den samme perioden)
 • Volontør ved Universitetsbiblioteket 1960-1962
 • Bibliotekar i Den norske avdeling, Universitetsbiblioteket 1963-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Redaktør og stifter Bladet "Kvinnefronten" under krigen (utkom med ett nr. - siden illegal drift)
 • Arbeidet illegalt 1944-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Fondstyret for Nasjonalhjelpen 1945-1949
 • Medlem Reformutvalget for utenrikstjenesten 1946-1949
 • Medlem Verdensrådet av Demokratisk Kvinneforbund 1946
 • Medlem Ankenemnda for krigspensjonering 1947-1949
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1948-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaformann Norske kvinneorganisasjoners samarbeidsnemnd 1945