Myklevoll, Kirsten

Myklevoll, Kirsten (1928-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Myklevoll, Kirsten har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.09.1928 i Tromsø, Troms
 • Død 11.12.1996
 • Datter av skipstømmermann Hilmar Kristian Karlsen (1888-1974) og husmor Aslaug Sofie Thoresen (1891-1967)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Troms, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 11.01.1978-08.10.1979, Lyder Johan Nilssen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 11.01.1978
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 11.01.1978
  Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 11.01.1978
  Medlem, Industrikomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 11.01.1978

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 11.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Treårig realskole, Tromsø off. høyere almenskole 1942-1945
 • Tromsø Lærerskole 1947-1951
 • Ett-årig spesiallærerkurs, Tromsø 1972-1973

Yrke

 • Bud/assistent ved Tromsø arbeidskontor 1945-1947
 • Lærer i Vardø 1951-1954
 • Lærer i Honningsvåg 1954-1957
 • Lærer ved Renså skole Astafjord 1958-1960
 • Lærer ved Sandstrand skole, Skånland 1960-1981
 • Bistilling som tilsynslærer for hjelpeopplæring i Skånland 1967-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Troms fylkes likestillingspris 1991
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skånland Kommunestyre 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Troms 1983-1987
 • Fylkesordfører Fylkesting, Troms 1987-1991
 • Fylkesordfører Fylkesting, Troms 1991-1992

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg til utredning av behovet for videregående fylkeskommunale skoler 1966-1968
 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Skånland 1967-1971
 • Medlem Sosialstyret, Skånland 1967-1968
 • Formann Sosialstyret, Skånland 1968-1971
 • Medlem Grunnskolerådet med underutvalg 1969-1973
 • Formann Eldre-utvalg under Arbeidsdirektoratets styre 1974-1977
 • Varamedlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Medlem Styret i Oljedirektoratet 1974-1977
 • Medlem Rådet for Statens lånekasse for utdanning 1976-1977
 • Leder Eldreutvalget 1980-1982
 • Leder Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1987
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1981-1984
 • Medlem Styret for sentralinstitutt for industriell forskning 1982-1985
 • Nestleder Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1985-1986
 • Varamedlem Styret for KLP-forsikring 1986-1996
 • Leder Plan- og utbyggingsutvalget, Troms 1987-1991
 • Varamedlem Nobelkomiteen 1988-1990
 • Medlem Styret for stiftelsen Statens veiledningsinstitutt for industrien i Nord-Norge 1988-1991
 • Medlem Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt 1988-1991
 • Leder Utvalg til å utrede plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning 1991-1995
 • Leder Eldrerådet, Skånland 1991-1996
 • Medlem Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten 1991-1994
 • Medlem Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner 1991-1995
 • Leder Fylkeslandbruksstyret i Troms 1992-1995
 • Medlem Styret for Troms fylkes dampskipsselskap 1992-1996
 • Nestleder Arbeidsdirektoratets styre 1992-1995
 • Medlem Kontrollutvalget, Skånland 1995-1996
 • Leder Myklevollutvalget til 1978

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sandstrand arbeiderpartilag 1964-1968
 • Varamedlem Det Norske Arbeiderpartis landsstyre 1973-1975
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1975-1981
 • Leder Troms Arbeiderpartis kvinneutvalg 1975-1977, 1982-1983
 • Nestformann Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1977-1981
 • Medlem DNAs landskommunalutvalg fra 1977
 • Leder DNAs landskommunalutvalg 1979-1981
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1983-1985
 • Medlem Styret for Troms Arbeiderparti 1983-1986
 • Medlem DNAs eldreforum 1992-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordkapp lærerlag 1955-1957
 • Formann Astafjord lærerlag 1959-1961
 • Formann Trondenes krets av Norsk Lærerlag 1962-1964
 • Formann Troms Lærerlags pedagogiske utvalg 1966-1969
 • Nestformann Troms Lærerlag 1966-1969
 • Medlem Representantskapet i Norsk Lærerlag 1966-1968

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/L Biblioteksentralen til 1996

Litteratur

 • Ingebrigtsen, Arnulf og Kirsten Myklevoll: "Forbrukerpolitikk - næringspolitikk.", i Industriforum, Oslo 1979