Aabrek, Kjell Gjøstein

Aabrek, Kjell Gjøstein (1901-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1954-1957
Ansiennitet:
6 år, 314 dager

Gå til bildegalleri

Aabrek, Kjell Gjøstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.05.1901 i Bergen, Hordaland
 • Død 30.12.1967
 • Sønn av kontorsjef Rasmus Aabrek (1869-1952) og lærer Aadel Gjøstein (1869-1915)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Bergen, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.03.1951-10.01.1954 for Nils Langhelle.
 • Statssekretær02.01.1958-10.01.1958, Ranveig Johanna Frantzen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 07.03.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 18.10.1955
  Medlem, Militærkomiteen, 18.10.1955 - 02.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1953

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 - 1956

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 02.01.1958

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 02.01.1958 - 28.08.1963
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Cand.philol. 1926
 • Studiereiser Østerrike, Sveits og Tyskland 1929-1930 (med Conrad Mohrs stipend)
 • Studiereise til Danmark 1947
 • Studiereise til Sverige 1949

Yrke

 • Midlertidig lektor i Skien 1930-1931
 • Lektor i Narvik 1931-1934
 • Lektor ved Sydneshaugen skole, Bergen 1934-1965
 • Lektor ved Bergen lærerskole 1966-1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1928-1930, 1945-1947
 • Medlem Bergen Formannskap 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bergen 1928-1930
 • Medlem Skolestyret, Bergen 1936-1946
 • Formann Skolestyret, Bergen 1946-1950
 • Nestformann Samordningsnemnda for skoleverket 1947-1952
 • Medlem Kringkastingsrådet 1951-1959
 • Formann Styret for Norges Kommunal- og Sosialskole 1953-1959
 • Medlem Dissenterlovkomiteen av 1957 fra 1957

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen arbeidersamfunn 1935-1937
 • Formann Bergens forenede arbeiderparti 1948-1951
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953
 • Formann Sosialistisk skolelag, Bergen

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Sosial-demokratisk ungdomsforbunds opplysningsarbeid 1926-1927
 • Viseformann Bergen krets av Norsk lektorlag 1940-1941
 • Formann Bergen krets av Norsk lektorlag 1945
 • Formann Pedagogisk samfunn, Narvik

Litteratur

 • Aabrek, Kjell Gjøstein: Praktisk fredsarbeid i den norsk-svenske arbeiderpolitikk, Bergen 1928
 • Aabrek, Kjell Gjøstein: Proletarbarnet, 1935
 • Aabrek, Kjell Gjøstein: Regjeringer og statsråder 1945-1962, Oslo 1962