Bohlin, Kjell

Bohlin, Kjell (1928-2011)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bohlin, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.09.1928 i Røros, Sør-Trøndelag
 • Død 17.06.2011
 • Sønn av spinnerimester Einar Bohlin (1901-1995) og husmor Manda Lillebo (1902-1929)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Telemark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  1. varapresident, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1983

  1985-89

  Visepresident, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1945
 • Handelsskole 1946
 • Student 1950
 • Diverse kurs innen sosial- og trygdesektoren 1950-1970
 • Sosialtrygdens fagskole 1954
 • Holly Royde College, Manchester 1957
 • Genéveskolen 1964

Yrke

 • Journalist i "Arbeidets rett", Røros 1948-1949
 • Kontorassistent Ørland trygdekasse 1950-1955
 • Trygdesjef Langesund trygdekasse 1955-1963
 • Trygdesjef Bamble trygdekontor 1964-1969
 • Trygdesjef Skien trygdekontor 1969-1987
 • Fylkesmann i Telemark 1989-1998 (utnevnt 1987)
 • Programleder i NRK Telemarkssendinga 4 mndr. 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Bamble Kommunestyre 1963-1967, 1967-1970
 • Ordfører Bamble Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1981
 • Medlem Bamble Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1971-1975
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1975-1979
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1979-1981

Offentlige verv

 • Formann Kinostyret 1964-1971
 • Formann Sosialstyret, Bamble 1964-1971
 • Formann Helse- og sosialutvalget, Telemark 1968-1978
 • Formann Sykehusplanutvalget, Telemark 1968-1974
 • Nestformann Fylkeskulturnemnda, Telemark 1971-1975
 • Nestformann Styret for Teli 1972-1984 (vernet bedrift)
 • Medlem Regionplanrådet 1972-1978
 • Formann Finansutvalget 1972-1975
 • Formann Generalplanutvalget 1972-1975
 • Formann Petrokjemiutvalget 1973-1984
 • Medlem Regionaliseringsutvalget 1976-1978
 • Formann Plannemnda for Telemark sentralsykehus 1976-1978
 • Medlem Ankeordningsutvalget 1976-1978
 • Medlem Utvalget for undersøkelse av bemanningssituasjonen i trygdesektoren 1979-1980
 • Medlem BUT-utvalget 1980
 • Medlem Regionaliseringsutvalget 1980
 • Medlem Eldrerådet 1999-2003
 • Leder Forliksrådet 2003-2007
 • Leder Overformynderiet 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Røros AUL 1947-1950
 • Medlem AUFs sentralstyre 1948-1949
 • Formann Dovre distriktslag av AUF 1948-1949
 • Medlem AUFs landsstyre 1948-1949
 • Formann Ørland AUL 1951-1953
 • Formann Ørland Arbeiderparti 1954-1955
 • Sekretær Langesund Arbeiderparti 1959-1963
 • Formann Bamble Arbeiderparti 1964-1972
 • Medlem DNAs sosialreformutvalg 1970-1972
 • Nestformann Telemark Arbeiderparti 1970-1977
 • Leder Arbeiderpartiets gruppe i Telemark fylkesting 1972-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Trygdekontorenes fylkeslag i Telemark 1962-1967
 • Formann Trygdekontorenes fylkeslag i Telemark 1967-1974
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds fylkeskrets 1968-1981
 • Medlem Sentralstyret i Trygdekontorenes landsforening 1974-1978
 • Formann Trygdekontorenes landsforening 1978-1986

Andre administrative verv

 • Formann Bamble industrier A/S 1975-1982
 • Medlem Representantskapet for Saga Petroleum 1976-1998
 • Medlem Styret for Larvik/Scandi Line A/S 1994-1997
 • Formann Styret for Hvite Busser til Auschwitz A/S fra 1995

Litteratur

 • Sosialistisk Perspektiv
 • Sosialt Forum
 • Sosial Trygd
 • Sosionomen
 • Bohlin, Kjell: Syketrygden i Telemark gjennom 50 år, Skien 1961
 • Bohlin, Kjell: Langesundsfjordens kommunale kraftselskap, Brevik 1964
 • Sosiale reformer i 70-åra, Oslo 1971
 • Bohlin, Kjell: Sosiale trygder i EF, Oslo 1972
 • Øyen, Else (red.): Garantert minsteinntekt i Norge, Bergen 1981
 • Fast spaltist i Varden, 1995-1999
 • Bohlin, Kjell: Ung på Røros under krigen, Røros 1998
 • Fast spaltist i Telemarksavisa, 1999-
 • Bohlin, Kjell: Krigsminnesmerker i Telemark, Skien 2000
 • Bohlin, Kjell: Med slips og humor, Norgesforlaget Skien 2002
 • Bohlin, Kjell: Leif'n, Norgesforlaget Skien 2006