Bondevik, Kjell

Bondevik, Kjell (1901-1983)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Bondevik, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1901 i Leikanger, Sogn og Fjordane
 • Død 21.12.1983
 • Sønn av poståpner Ola Bondevik (1872-) og Severina Stenehjem (1870-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Rogaland, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1961 - 1965, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Knut Haus møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Formann, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Valgkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Varamedlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1953

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1955
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1956 - 1957

  1958-61

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1958 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1963
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1963 - 1964

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Sekretær gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 25.09.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1917
 • Student 1922
 • Cand.philol. 1927
 • Mag. art. og pedagogisk eksamen 1927

Yrke

 • Timelærer ved Kristelig gymnasium 1927-1931
 • Lektor ved Haugesund høgre skole 1933-1937
 • Skolestyrer og lektor ved Sauda gymnas og realskole 1937-1948
 • Rektor Sauda gymnas og realskole 1948-1965
 • Sensor i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo 1958-1978
 • Sensor i folkelivsgransking 1958-1965
 • Dosent i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Bergen 1965-1970

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Første æresdoktor ved Universitetet i Tromsø 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sauda Formannskap 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Sauda 1937-1949
 • Formann Kulturminnenemnda, Sauda 1946-1949
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1950-1966
 • Medlem Statens atomenergiråd 1962-1966
 • Medlem Styret for Nordisk institutt for folkediktning 1963-1978
 • Medlem Norsk kulturråd 1964-1977
 • Medlem Sauda menighetsråd

Tillitsverv i partier

 • Formann Sauda KrF 1939-1947
 • Formann Rogaland KrF 1939-1950
 • Redaktør "Vegen vår", organ for Rogaland Kristelig Folkeparti 1946-1950
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1949-1955
 • Varaformann Kristelig Folkepartis landsstyre 1955-1961
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti 1967-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Stifter Norsk folkeminnelag 1919
 • Nestformann Oslo kristelige landsungdomslag 1929
 • Formann Oslo kristelige landsungdomslag 1930-1932
 • Formann Karmsund mållag 1935-1938
 • Medlem Styret i Rogaland mållag 1938-1945
 • Medlem Styret i Karmsund mållag 1938-1956
 • Formann Sauda mållag 1945-1947
 • Medlem Styret i Norges kirkelige landslag 1952-1957
 • Formann Avholdsfolkets Landsnemnd 1961-1964
 • Medlem Styret i Ungdomsrådet for kristen oppseding
 • Medlem Styret i Stavanger krets av norsk lektorlag
 • Medlem Styret i Sauda lokalforening av norsk lektorlag

Litteratur

 • Bondevik, Kjell: Jordbruket i norsk folketru. (3 bind), Oslo 1933-77
 • Bondevik, Kjell: Karmsund mållag i 25 år, 1938
 • Bondevik, Kjell: Segner um svartedauen i Sogn, Leikanger 1939
 • Bondevik, Kjell: Sogndal sparebank i 100 år. 1841-10. juli 1941, Haugesund 1941
 • Bondevik, Kjell: Studiar i norsk segnhistorie, Oslo 1948
 • Bondevik, Kjell: Sogndal sparebank i 125 år 1841-10. juli 1966, Sogndal 1966
 • Berg, Arthur: I stridens hete: Kjell Bondevik, Oslo 1969
 • Demokrati- og kulturansvar. Festskrift til Kjell Bondevik på 70-års dagen 11. mars 1971, Valo Oslo 1971
 • Bondevik, Kjell: Sogndal Folkehøgskule i 100 år, 1971
 • Bondevik, Kjell: Kristent innslag i norsk politikk 1800-1930, Oslo 1975
 • Heddal, Ingvar: Statsministeren vi ikke fikk. Kjell Bondevik. En biografi, Oslo 1981