Jamne, Kjell

Jamne, Kjell (1934-2023)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 2001-2005

Gå til bildegalleri

Jamne, Kjell har avgått ved døden.