Erfjord, Kjell

Erfjord, Kjell (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 205 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1940 i Hjelmeland, Rogaland
 • Sønn av restaurator Bernt Erfjord (1898-1981) og pensjonatansvarlig Karen Hagen (1905-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1989 - 1993, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Årdal skole, Ryfylke 1947-1954
 • Ett 8. år på folkeskole 1954-1955
 • Framhaldsskole, Årdal i Ryfylke 1955-1956
 • Lektorenes gymnas og realskole, Stavanger 1956-1958
 • Stavanger offentlige lærerskole 1958-1962
 • Norges Lærerhøgskole, grunnfag i pedagogikk 1966-1967 (2 sommerkurs)
 • Norges Lærerhøgskole, grunnfag i kristendom 1969-1970 (2 sommerkurs)
 • Høgskolen i Stavanger, årsenhet i organisasjon og ledelse 1994-1996 (ettermiddagsundervisning)

Yrke

 • Lærer Lundheim folkehøgskole 1963-1970
 • Rektor Lundheim folkehøgskole 1970-1985
 • Administrativ leder Lundheim folkehøgskole 1985-1987 (50% stilling i tillegg til vervene som ordfører/fylkesvaraordfører)
 • Rektor Lundheim folkehøgskole 1995-1999 (permisjon fra 1999 pg.a. heltidsverv som ordfører)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1998
 • H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lund Kommunestyre 1971-1975, 1995-1999
 • Varaordfører Lund Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Lund Formannskap 1979-1981, 1991-1995
 • Ordfører Lund Kommunestyre 1981-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1999-2003, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1983-1985
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Rogaland 1985-1987
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Rogaland 1987-1991
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Rogaland 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Rogaland 1979-1983
 • Nestleder Fylkesskolestyret, Rogaland 1984-1987
 • Observatør Lyse Kraft, Rogaland 1985-1995
 • Leder Voksenopplæringsrådet, 1985-1991
 • Medlem Rådet for Norsk fjernundervisning, 1986-1990
 • Varamedlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt, 1986-1992
 • Leder Nærings- og sysselsettingsstyret, Rogaland 1988-1991
 • Leder Miljøutvalget, Rogaland 1992-1995
 • Leder Dalanerådet 1999-2003
 • Medlem Dalanerådet 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Lund KrF 1967-1970, 1972-1975, 1996-1999, 2007-2007
 • Medlem Styret Lund KrF 1970-1971
 • Leder Rogaland KrF 1975-1979
 • Medlem KrFs landsstyre 1975-1979
 • Medlem KrFs sentralstyre 1981-1985
 • Leder KrFs studieforbund 1981-1983
 • Medlem Styret i Rogaland KrF 2000-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Samnemda for folkehøgskolene 1981-1983 fagforening
 • Nestleder Norges Kristelige Folkehøgskolelag 1981-1985
 • Leder Folkehøgskolerådet 1983-1985
 • Leder Moi Misjonsforening 1983-1984
 • Medlem Det Norske Misjonsselskaps landsstyre 1993-1996
 • Nestleder Det Norske Misjonsselskaps landsstyre 1996-1999
 • Nestleder Moi Misjonsforening fra 2002

Andre administrative verv

 • Medlem Rogaland Næringstjeneste A/S 1988-1995
 • Leder Styret for Familievernkontoret i Egersund 1996-2007