Fredheim, Kjell Magne

Fredheim, Kjell Magne (1928-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
21 år, 323 dager

Gå til bildegalleri

Fredheim, Kjell Magne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.02.1928 i Os, Hedmark
 • Død 28.10.2006
 • Sønn av bygningsarbeider og småbruker Melkor Røste (1897-1981) og husmor Klara Svarthaug (1900-1946)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Visesekretær, Stortinget, 08.10.1969 - 30.09.1971

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985
  Medlem, Kontrollkomiteen, 01.10.1982 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1982

  1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1981
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1984 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 08.10.1979
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.1979 - 03.10.1980
  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1945-1946
 • Journalistakademiet 1956-1957

Yrke

 • Ekspeditør og avdelingsbestyrer ved samvirkelag 1946-1948
 • Assistent ved kontor og bank samt to år i NTBs billedavdeling 1948-1953
 • Journalist i Arbeidets Rett, Røros 1954-1955
 • Lokalredaktør ved Glåmdalens kontor i Flisa 1955-1967
 • Politisk medarbeider i Glåmdalens hovedredaksjon i Kongsvinger 1968-1969
 • Politisk kommentator i Glåmdalen 1989-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åsnes Formannskap 1963-1965
 • Varaordfører Åsnes Kommunestyre 1965-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Støtteutvalget for dagsavisene 1971-1993
 • Medlem Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1975-1981
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Justisdepartementets arbeidsområde 1978-1980
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1978-1990
 • Nestleder Presidiet i Nordisk råd 1985-1989
 • Medlem og leder Nordisk kulturfond 1985-1993 (leder i 2 år)
 • Medlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1989-1996
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1989-1996
 • Leder Landsrådet for Heimevernet 1990-1998

Tillitsverv i partier

 • Formann Åsnes Arbeiderpartis kommunestyregruppe 1964-1967
 • Medlem Styret for Hedmark Arbeiderparti 1968-1969
 • Formann Hedmark Arbeiderparti 1971-1976

Andre administrative verv

 • Leder Styret i Norsk trafikksenter 1990-1998