Holler, Kjell Torbjørn

Holler, Kjell Torbjørn (1925-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Holler, Kjell Torbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.06.1925 i Tinn, Telemark
 • Død 01.11.2000
 • Sønn av pastor Jens Adolf Holler (1886-1970) og hjemmeværende Martha Emilie Nedberg (1886-1950)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 09.04.1959 - 04.07.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.oecon. 1950

Yrke

 • Økonomisk medarbeider i Arbeiderbladet 1950-1952
 • Leder av Arbeidernes faglige Landsorganisasjons økonomiske kontor 1952-1959
 • Leder av Arbeidernes faglige Landsorganisasjons økonomiske kontor 1963-1966
 • Direktør i forsikringsselskapet Samvirke 1966-1980
 • Generaldirektør i Televerket 1980-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs orden
 • Norske Siviløkonomers Forenings gullmedalje 1991

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg for offentlig lønnsstatistikk 1952-1959
 • Medlem Penge- og bankkomiteen 1953-1959
 • Medlem Avgiftskomiteen av 1953 1953-1959
 • Medlem Norges Eksportråd 1954-1959
 • Medlem Arbeidstidskomiteen av 1954 1954-1957
 • Medlem Statens Eksportkredittkommisjon 1954-1959
 • Medlem Skatteprogresjonskomiteen 1963-1964
 • Medlem Frihandelsutvalget 1963-1966
 • Medlem Representantskapet for Årdal og Sunndal verk A/S 1971-1974
 • Formann Utvalget for industriøkonomisk institutt 1971-1972
 • Formann Styret for Norsk Film A/S 1971-1979
 • Formann Utvalget for medbestemmelsesrett i offentlig sektor 1972-1974
 • Medlem Markedsrådet 1973-1985
 • Formann Styret for Televerket 1974-1980
 • Leder Totalforsvarets sambandsnemnd 1980-1991
 • Medlem Representantskapet for Årdal og Sunndal verk A/S 1981 (ca. 1995)
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1986-1991
 • Leder Styret for Kreftregisteret 1990-1994
 • Leder Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning 1991-1992
 • Medlem Flyktningerådet 1991-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1948
 • Formann Sosialøkonomisk samfunn 1950
 • Medlem Sentralkomiteen i International Cooperative Alliance 1967-1980
 • Medlem Styret i Sosialistiske økonomers forening

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1974-1991
 • Formann Representantskapet for Fellesbanken A/S 1978-1983
 • Medlem Styret for Fellesbanken A/S 1984-1987
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1991-1995
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1995-1996

Litteratur

 • Holler, Kjell Torbjørn: Automatisering, spøkelse eller realitet?, Oslo 1957