Jansen, Karl Josef

Jansen, Karl Josef (1910-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1954-1957

Gå til bildegalleri

Jansen, Karl Josef har avgått ved døden.

Finn informasjon etter