Langeland, Kjeld

Langeland, Kjeld (1920-1973)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1969-1973
Ansiennitet:
7 år, 118 dager

Gå til bildegalleri

Langeland, Kjeld har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.08.1920 i Bergen, Hordaland
 • Død 25.01.1973
 • Sønn av disponent Henning Johannes Langeland (1895-1928) og Clara Magdalene Selvig (1893-1977)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Hordaland, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 25.01.1973, Sigrid Utkilen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 13.10.1970
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1970 - 25.01.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 01.10.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Student 1939
 • Forberedende prøve 1941
 • Bifagseksamen i tysk 1943
 • Bifagseksamen i historie 1946
 • Studieopphold i England 1948
 • Lærerprøven i engelsk 1950
 • Studieopphold i USA 1959

Yrke

 • Lærer ved Cand. philol. Danielsens skole, Bergen 1945-1949
 • Lærer ved Åsane folkeskole 1950-1953
 • Adjunkt ved Åsane realskole og gymnas 1953-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åsane Kommunestyre 1955-1959, 1965-1967, 1967-1971
 • Ordfører Åsane Kommunestyre 1959-1963, 1963-1965
 • Medlem Bergen Kommunestyre 1971-1973

Offentlige verv

 • Forretningsfører Overformynderiet, Åsane 1956-1960
 • Formann Skolestyret, Åsane 1959
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1960-1967
 • Formann Skolenemnda, Hordaland 1964-1966

Tillitsverv i partier

 • Formann Åsane Høyre 1956-1960
 • Distriktsstudieleder Hordaland Høyre 1958-1962
 • Formann Hordaland Høyre 1962-1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Norsk lektorlag 1953-1965
 • Tillitsverv Lokale idrettsorganisasjoner

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dagbladet "Dagen" 1962-1965