Samuelsen, Kjell

Samuelsen, Kjell (1930-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Samuelsen, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.03.1930
 • Død 30.12.2004

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1981 - 1985, A.

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Rådet for eldreomsorgen, 1982-1984
 • Varamedlem Trygdefinansieringsutvalget, 1982-1984
 • Medlem Kontaktorgan for attføring, 1986-1993
 • Medlem Statens eldreråd, 1986-1993
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre, 1987-1992
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet, 1988-1990
 • Medlem Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen, 1989-1992
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet, fra 1990
 • Nestleder Statens eldreråd, fra 1994