Samuelsen, Kjell

Samuelsen, Kjell (1930-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Samuelsen, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter