Tellander, Kjell

Tellander, Kjell (1899-1968)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Tellander, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1899 i Kristiania, Oslo
 • Død 24.09.1968
 • Sønn av redaksjonssekretær Thomas Tellander (1869-1941) og Kaja Olava Monkerud (1870-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 15.04.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1917
 • Cand.jur. 1922

Yrke

 • Edsvoren fullmektig hos byfogden i Tromsø 1922-1924
 • Konstituert byfogd i Tromsø 1924-1926
 • Juridisk sekretær hos teknisk rådmann i Aker 1927-1928
 • Rådmann i Bodø 1928-1967
 • Adjungert fylkesmann i Nordland 1940-1941
 • Gjenreisingsleder for Nord-Norge 1941

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Byforbunds og Norges Herredsforbunds hederstegn 1966

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Bodø Elektrisitetsverk 1936-1948
 • Medlem Havnestyret, Bodø 1945-1946
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1946-1966
 • Medlem Skatteutjamningskomiteen av 1946 1946-1956
 • Medlem Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank 1946-1966
 • Formann Havnestyret, Bodø 1952-1967
 • Formann Styret for Bodø Elektrisitetsverk 1954-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Byforbundet 1946-1968

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1946-1951
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1951-1961