Juvik, Kjell-Idar

Juvik, Kjell-Idar (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.05.1966 i Hemnes, Nordland
 • Sønn av butikkmedarbeider Arne Juvik (1931-2001) og husmor Liv Irene Hansen (1941-2013)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Nordland, 2013 - 2017, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Hemnes Sentralskole 1973-1982
 • Handel og kontor grunnkurs, Kongsvegen videregående skole 1982-1983
 • Førstegangstjeneste, Forsvaret 1985-1986

Yrke

 • Avdelingsleder/ekspeditør, Hemnes S-lag 1983-1987
 • Forsikringsagent, Samvirke Forsikring 1987-1988
 • Selger, Kontor og elektronikkservice AS 1988
 • Selger, Miljø AS 1988-1990
 • Daglig leder/eier, Kjells mat (dagligvare) 1990-1992
 • Daglig leder/eier Hemnes Servicesenter AS (Esso) 1992-1997
 • Brannmann, deltid, Hemnes kommune 1995-2003
 • Selger/selvstendig nærligsdrivende, tilknyttet Esso-stasjonene på Helgeland 1997-1998
 • Kundemottaker, Norsk Scania avd. Finneidfjord 1998-1999
 • Distriktsjef, Norsk Scania avd. Finneidfjord 1999-2003
 • Daglig leder, Bjerka Bil AS 2011-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hemnes Kommunestyre 1987-1991, 2011-2015 (gruppeleder)
 • Varamedlem Hemnes Formannskap 1991-1995, 1995-1999
 • Medlem Hemnes Formannskap 1999-2003
 • Ordfører Hemnes Kommunestyre 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Plan- og ressursstyret, Nordland 1988-1990
 • Leder Oppvekstutvalget, Hemnes 1992-1995
 • Varamedlem Indre Helgeland Regionråd 1995-1999
 • Medlem Indre Helgeland Regionråd 1999-2013
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Hemnes 1999-2003
 • Medlem og leder Arbeidsmiljøutvalget, Hemnes 1999-2011
 • Leder Beredskapsrådet, Hemnes 2003-2011
 • Leder Administrasjonsutvalget, Hemnes 2003-2011
 • Nestleder HAF AS 2004-2012 (Interkommunalt renovasjonsselskap)
 • Medlem Utmarkskommunenes sammenslutning 2008-2014 (representant fra Nordland)
 • Nestleder Kommunekraft fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Hemnes IL, fotballgruppa 1982-1986
 • Leder Hemnes båt- og fjordfestival fra 1996 komité

Andre administrative verv

 • Styremedlem Helgeland Kraftlag AS 2003-2012
 • Styremedlem Retura AS fra 2003 Vara fra 2011