Grøndahl, Kirsti Kolle

Grøndahl, Kirsti Kolle (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1997-2001
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.09.1943 i Oslo, Oslo
 • Datter av byfogd Hans Kolle (1904-1994) og hjemmeværende Ragna Carlsen (1914-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Buskerud, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-30.09.1989, Knut Aarvelta møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1989-16.10.1989, Otto Engen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  2. varapresident, Stortinget, 09.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  2. varapresident, Stortinget, 23.10.1989 - 01.07.1990
  Visepresident, Stortinget, 01.07.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  President, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  President, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1978 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Valgkomiteen, 09.10.1990 - 30.09.1993
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Leder, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 09.05.1986

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 16.11.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 13.10.1992
  Leder, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.10.1992 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 09.05.1986 - 13.06.1988
  Statsråd, Departementet for utviklingshjelp, 13.06.1988 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1962
 • Cand.mag. (matematikk, botanikk, zoologi og kjemi) 1966
 • Pedagogisk seminar 1967

Yrke

 • Adjunkt Spikkestad ungdomsskole 1967-1977 (permisjon fra 1977)
 • Fylkesmann i Buskerud 2001-2013 (utnevnt i 1999)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Røyken Formannskap 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Buskerud 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Røyken 1971-1975
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1977-1985
 • Varamedlem Statens friluftsråd 1978-1982
 • Medlem Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold 1979-1982
 • Medlem Styret for Kommunalopplæringsfondet, 1980-1981
 • Nestleder Statens Bibliotekråd 1980-1984
 • Nestleder Rådet for Hardangervidda 1981-1985
 • Medlem Styret for Østlandsforskning 1984-1986
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, 1984-1986
 • Medlem AWEEPA, Europaparlamentarikernes organisasjon mot apartheid 1989-1993
 • Medlem Presidiet i Nordisk råd 1990-1993
 • Medlem Styret for Den Norske Opera 2001-2006
 • Leder Styret for Statskog SF 2001-2009
 • Medlem Stjernø-utvalget 2006-2007
 • Medlem Internasjonale polarårskomiteen fra 2006
 • Leder Komité for 100-årsmarkering av allmenn stemmerett fra 2009
 • Medlem Utval som skal drøfte og fremje forslag til tiltak for å betre måloppnåinga i den sosiale bustadspolitikken fra 2010
 • Medlem Riksrettsutvalget fra 2013
 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Røyken

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs Ressurs- og miljøutvalg 1975-1977, 1983-1985
 • Nestleder Røyken Ap 1976-1977
 • Leder DNAs utdanningsutvalg 1977-1981
 • Leder Røyken Ap 1980-1982
 • Leder Spikkestad Arbeidersamfunn 1990-1995, 1997-2000
 • Nestleder Spikkestad Arbeidersamfunn 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds Kursutvalg 1975-1979
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds Felleskursutvalget 1975-1979
 • Medlem Styret i Nei til atomvåpen 2003-2007
 • Medlem Rådet for SOS-barnebyer fra 2003

Andre administrative verv

 • Medlem Bladstyret i Fremtiden 1974-1976
 • Medlem Styret i Stiftelsen "Barnas kunst, kultur og historie" 1983-1986
 • Medlem Styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid 1998-2006
 • Medlem Fagrådet i Norsk Kulturarv 2003-2007
 • Leder Styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid fra 2006

Litteratur

 • Grøndahl, Kirsti Kolle: "Mye makt i denne sal. Om reformer i Stortinget." I Politisk årbok 1997
 • En rekke andre artikler
 • Grøndahl, Kirsti Kolle, Kari Sannerholt Melbostad, Inge Lønning og Nils Mæhle: Med viten og vilje mot et lærerikt samfunn?: perspektiver på norsk lærerutdanning, Universitetsforlaget 1991