Kjos, Kari Kjønaas

Kjos, Kari Kjønaas (1962-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1962 i Oslo, Oslo
 • Datter av selger, distriktssjef i byggebransjen Knut Kjønaas (1937-2022) og tannlegesøster, saksbehandler Reidun Aasberg (1942-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Akershus, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Akershus, 2013 - 2017, FrP.
 • Representant nr 15 for Akershus, 2017 - 2021, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Helse- og omsorgskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Første nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2017 - 29.01.2020
  Medlem, Justiskomiteen, 29.01.2020 - 27.10.2020
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 27.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2005-2009

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2011
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Marienlyst barne- og ungdomsskole 1969-1978
 • Fagerborg videregående skole, reallinjen 1978-1981
 • Star Tour reiselederskole på Mallorca 1983
 • Bedriftsøkonomi, BI 1993-1995

Yrke

 • Assistent i Åkeberg barnehage 1981-1982
 • Assistent i Gransletta barnehage 1983-1984
 • Saksbehandler i Hetlandhus 1984-1986
 • Daglig leder i Økonomisko 1995-2000
 • Fylkessekretær i Akershus FrP 2000-2003
 • Rådgiver i distriktskontoret for Østfold og Akershus FrP 2003-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lørenskog Formannskap 1999-2003, 2003-2007
 • Medlem Lørenskog Kommunestyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Lørenskog Boligbyggelag 1999-2003
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Lørenskog 2000-2003
 • Medlem Ligningsnemnda, Nedre Romerike 2003-2007
 • Medlem Styret for Vallerud barnehage 2003-2005
 • Medlem Generalforsamlingen i RA-2 2003-2005
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Lørenskog 2003-2005
 • Varamedlem Styret for Lørenskog videregående skole 2003-2005
 • Meddommer Lagmannsretten, Romerike 2003-2005
 • Varamedlem Overformynderiet, Lørenskog fra 2007
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Lørenskog FrP 1996-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Vallerudtoppen borettslag 1994-1998
 • Leder Styret for Vallerudtoppen borettslag 1998-2002