Berg, Klara

Berg, Klara (1925-2011)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Berg, Klara har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.03.1925
 • Død 02.03.2011

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, KrF.

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Landsrådet for landbruksrådgivning, 1980-1984
 • Leder Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane, 1980
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning, 1983-1988
 • Medlem Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter, 1985-1988
 • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger, 1985-1992
 • Varamedlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, 1986-1989
 • Medlem Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer 1992-2001