Berg, Klara

Berg, Klara (1925-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.03.1925

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, KrF.

Verv

Offentlige verv

  • Leder Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane, 1980
  • Medlem Landsrådet for landbruksrådgivning, 1980-1984
  • Medlem Styret i Statens kornforretning, 1983-1988
  • Medlem Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter, 1985-1988
  • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger, 1985-1992
  • Varamedlem Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, 1986-1989
  • Medlem Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer 1992-2001