Fiskvik, Kleiv Simon

Fiskvik, Kleiv Simon (1943-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter