Halvorsen, Klaus

Halvorsen, Klaus (1942-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 171 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Klaus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.06.1942 i Åmli, Aust-Agder
 • Død 19.04.2008
 • Sønn av baker Karsten Halvorsen (1905-1977) og husmor Ingeborg Sigridnes (1913-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Aust-Agder, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1969 - 1973, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1957-1959
 • Handelsskole 1959-1960
 • Skatteetatsskolen, 2. avdeling 1971-1972

Yrke

 • Ligningsassistent ved Arendal ligningskontor 1960-1965
 • Ligningsfullmektig i Lørenskog 1965-1966
 • Ligningssekretær ved Arendal ligningskontor 1968-1971
 • Ligningsfullmektig ved Oslo ligningskontor 1971-1972
 • Ligningssekretær ved Arendal ligningskontor 1972-1979
 • Førstesekretær ved Arendal ligningskontor 1979-1985
 • Ligningssjef ved Arendal ligningskontor fra 1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Arendal Bystyre 1963-1965, 1971-1975
 • Medlem Arendal Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Det lokale programråd for NRK - Sørlandet 1972-1981
 • Medlem Skolestyret, Arendal 1972-1976
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for Moltemyr skole 1975-1981
 • Medlem Finansutvalget, Arendal 1976-1984
 • Nestformann Den kommunale pensjonskassen, Arendal 1976-1980
 • Nestformann Administrasjonsutvalget, Arendal 1976-1980
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Arendal 1978-1986
 • Medlem Generalplanutvalget 1980-1984
 • Medlem Rådhuskomiteen 1980-1984
 • Formann Administrasjonsutvalget, Aust-Agder 1980-1988
 • Formann Forhandlingsutvalget 1980-1988
 • Nestformann Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet 1982-1983
 • Formann Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet 1983-1984
 • Formann Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet 1986-1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Arendal AUF 1962-1965
 • Medlem AUFs landsstyre 1964-1968
 • Kontorleder AUF 1966-1968
 • Formann Aust-Agder AUF 1968-1971
 • Medlem Styret for Aust-Agder Arbeiderparti 1969-1977
 • Formann Arendal Arbeiderparti 1977-1979
 • Nestformann Aust-Agder Arbeiderparti 1977-1979
 • Kasserer Arendal Sentrum arbeiderlag fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ligningsetatens Landsforening i Aust-Agder 1975-1982
 • Formann LOs utvalg for familiepolitikk og likestilling 1976-1985
 • Medlem Styret i Ligningsetatens Landsforening 1978-1982
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds kretslønnsutvalg i Aust-Agder 1980-1988
 • Medlem Representantskapet i Statstjenestemannskartellet 1982-1996
 • Medlem landsstyret og forbundsstyret, Norsk Tjenestemannslag 1982-1996
 • Leder Ligningsetatens Landsforening 1982-1992
 • Medlem Representantskapet i LO 1987-1996
 • Medlem Styret i Statstjenestemannskartellet 1987-1995
 • Medlem Styret i Samorganisasjonen i Arendal 1990-2004
 • Leder Studie og samarbeidsrådet i Statstjenestemanskartellet i Aust-Agder 1992-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Aust-Agder Sparebank 1980-1984
 • Varamedlem Styret for Aust-Agder Sparebank 1983-1984