Stene, Kristi Lunde

Stene, Kristi Lunde (1922-2007)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1969-1973

Gå til bildegalleri

Stene, Kristi Lunde har avgått ved døden.

Finn informasjon etter