Bondevik, Kjell Magne

Bondevik, Kjell Magne (1947-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2001-2005
Ansiennitet:
32 år, 9 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.09.1947 i Molde, Møre og Romsdal
 • Sønn av rektor Johannes O. Bondevik (1905-2007) og husmor Margit Hæreid (1905-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 08.06.1983-30.09.1985, Kjell Furnes møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Agnes Reiten møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Aud-Inger Aure møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.10.1997-17.03.2000, Modulf Aukan møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Modulf Aukan møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 08.06.1983
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 08.06.1983

  1985-89

  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.05.1986 - 15.10.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 15.10.1986

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 16.10.1989
  Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 08.06.1983

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 11.05.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 27.04.1983

  1985-89

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 10.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1997 - 17.10.1997
  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 19.10.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 23.10.1972 - 06.08.1973
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 08.06.1983 - 09.05.1986
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Statsminister, Statsministerens kontor, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Statsminister, Statsministerens kontor, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1966
 • Cand.theol., Menighetsfakultetet 1975
 • Praktisk-teologisk seminar, Menighetsfakultetet 1979

Yrke

 • Ordinert til vikarprest 1979
 • FNs spesialutsending for humanitære saker for Afrikas Horn 2006-2007
 • Leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storkors av Den guatemalske Quetzalorden 1990
 • Kåret til årets grom-gutt av Møre og Romsdal journalistlag 1997
 • Kåret til Årets Politiker av Bergens Tidende 1997
 • Petter Dass-prisen fra Vårt Land 1997
 • Kåret til Årets Romsdaling av Romsdals Budstikke 1998
 • Snill gutt-statuetten 1998
 • Årets Trimmer 1999
 • Tabu-prisen fra Rådet for psykisk helse 1999
 • Æresdoktor i jus ved Suffolk University, Boston, USA 2000
 • Æresdoktor ved The Luther Institute, Washington, USA 2000
 • Æresdoktor i politikk ved Wonkwang University i Seoul i Sør-Korea 2000
 • Storkors av Den estiske Terra Mariana-orden 2002
 • Æresdoktor i filosofi ved Kyung Hee University i Seoul i Sør-Korea 2002
 • Storkors av St. Olavs Orden 2004
 • Storkors av Den italienske fortjenstorden 2004
 • Storkors av Den portugisiske fortjenstorden 2004
 • Æresprofessor ved Gumiljov-universitetet i Astana i Kasakhstan 2004
 • Æresmedalje fra Solidaritet, Polen 2005
 • Ibsenårets hederspris 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nesodden Kommunestyre 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Statens ungdomsråd 1969-1972
 • Medlem Kontaktutvalget for Fredskorpset 1970-1973
 • Medlem Utvalget av 1971 til å kartlegge unge aldersgruppers situasjon i dagens samfunn 1971-1973
 • Medlem Skolestyret, Nesodden 1972-1973
 • Medlem Naturvernutredningen 1977
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1978-1983
 • Medlem Statens Naturvernråd fra 1981

Tillitsverv i partier

 • Redaktør Ny Veg, organ for KrFU 1967-1970
 • Nestformann KrFU 1968-1970
 • Medlem KrFs politiske komité 1969-1972
 • Formann KrFU 1970-1973
 • Medlem KrFs landsstyre og arbeidsutvalg 1970-1973
 • Medlem KrFs PR-komité 1971-1973
 • Politisk nestformann KrF 1975-1983
 • Leder KrF 1983-1995
 • Æresmedlem KrFU fra 1996
 • Æresmedlem Møre og Romsdal KrF 1999-1999
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti 2007-2007
 • Æresmedlem Molde KrF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Molde kristelige skolelag 1964
 • Formann Kristenrussen i Molde 1965-1966
 • Leder PD Burma (International Network of Political Leaders Promoting Democracy in Burma) 1995-1997
 • Leder Worldview Rights 1996-1997
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1997
 • Æresmedlem Molde fotballklubb 2005
 • Leder Styret i Kolbotn Fotball Kvinner fra 2014
 • Medlem Representantskapet for Stephans Children, Cairo
 • Medlem Styret for Ansvar/Varde forsikring på 80-tallet
 • Medlem Styret for Kristenfolkets Edruskapsråd på 80-tallet

Andre administrative verv

 • Leder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006
 • Medlem Redaksjonskomiteen for tidsskriftet Idé

Litteratur

 • Bondevik, Kjell Magne: Norsk sikkerhetspolitikk og rustningsproblemene, Oslo 1983
 • Jønsson, Bjørg: Bak masken: seks politiker-portretter, Gyldendal Oslo 1993
 • Bondevik, Kjell Magne: Det tredje alternativet, Oslo 1994
 • Bondevik, Kjell Magne: Et liv i spenning, Aschehoug Oslo 2006