Nakkim, Kjellaug

Nakkim, Kjellaug (1940-2022)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
12 år, 152 dager

Gå til bildegalleri

Nakkim, Kjellaug har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1940 i Skiptvet, Østfold
 • Død 16.05.2022
 • Datter av gårdbruker Eugen Hagen (1904-1981) og gårdbruker Olga Kristine Skipperud (1903-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1997 - 2001, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen økonomi, organisasjonsutvikling, EDB og offentlig forvaltning
 • Handelsskole 1955-1956
 • Realskole (privatist) 1957
 • Student (privatist) 1959

Yrke

 • Kontormedarbeider A/S Freia Oslo 1956-1958
 • Kontormedarbeider G. Møllhausen, Oslo 1958-1959
 • Kontormedarbeider Persilfabrikken A/S Moss 1959-1963
 • Sekretær Konfeksjon A/S Frøja Moss 1969-1975
 • Sekretær hos advokat Per Lindberg 1975-1980
 • Lønningsfører Moss kommune 1980-1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moss Bystyre 1975-1979, 1983-1987
 • Medlem Moss Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Moss 1974-1979
 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1975-1983
 • Medlem og leder en rekke fylkeskommunale nemnder 1983-1989
 • Leder Administrasjonsutvalget, Østfold 1988-1989
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 2001-2004
 • Varamedlem Norsk kulturråd 2001 (gjenoppnevnt for perioden 1.1.2005-31.12.2008)
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre fra 2002
 • Nestleder Kringkastingsrådet 2002-2005
 • Leder Kringkastingsrådet fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret Østfold Høyre 1983-2000
 • Medlem Arbeidsutvalg fylkesstyret Østfold Høyre 1983-1989, fra 1996
 • Heltidsansatt gruppeleder Høyres gruppe i Østfold fylkesting 1988-1989
 • Medlem Sentralstyret i Høyre 2000-2004
 • Leder Østfold Høyre 2000-2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Østfold krets av Norges Husmorforbund 1971-1973
 • Leder Mosseregionen av Norges Husmorforbund 1975-1977
 • Medlem Norges Husmorforbunds kretsstyre 1975-1977
 • Sekretær Moss Idrettslag 1978-1982
 • Formann Østfold Friidrettskrets 1986-1988
 • Medlem Norges Friidrettsforbunds landsstyre 1987-1989
 • Medlem Friidrettsforbundets sentralstyre 1991-1993
 • Leder Moss og Omegn Kvinneråd fra 2005

Andre administrative verv

 • Formann Styret i Moss husmorlags barnehage 1969-1975
 • Medlem Styret for Kreditkassen, avdeling Moss 1986-1991
 • Varamedlem Styret for Moss Avis 2002-2006
 • Varamedlem Styret for Fredrikstad Blad 2003-2006
 • Medlem Styret for Parkteatret A/S 2004
 • Medlem Styret for Moss Boligbyggelag fra 2005
 • Medlem Styret for Edda Media 2006