Aarvelta, Knut

Aarvelta, Knut (1931-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 30 dager

Gå til bildegalleri

Aarvelta, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.07.1931 i Rollag, Buskerud
 • Død 11.12.2000
 • Sønn av småbruker og skogsarbeider Erik Aarvelta (1884-1950) og husmor Gunhild Land (1883-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (13.01.1982 - 30.09.1985)
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Kirsti Kolle Grøndahl.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1949-1950
 • Yrkesskole for skogarbeidere 1951

Yrke

 • Skogsarbeider og tømmermåler
 • Skogbruker
 • Redaktør av NSLFs fagblad, Skog og Landarbeideren 1975-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Diplom fra Buskerud Skogselskap 1965
 • 40- og 50-års merke fra Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og LO 1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rollag Formannskap 1959-1963

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Rollag 1958-1964
 • Formann Utvalget for Numedal folkehøgskole 1964-1972
 • Formann Skolestyret, Rollag 1964-1972
 • Medlem Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda 1970-1984
 • Medlem Fylkesskogrådet 1972-1974
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Buskerud 1972-1984
 • Formann Fylkesskogrådet 1974-1976
 • Medlem Skogbrukets Forskningsråd 1975-1983
 • Medlem Rådet for skogbruksforskning 1980-1981
 • Formann Hovedutvalget for samferdsel, Buskerud 1980-1983
 • Medlem Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg 1980-1984
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Buskerud 1984-1987
 • Leder Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda 1985-1994
 • Leder Landbruksopplæringsrådet 1986-1990
 • Leder Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda 1990-1994
 • Medlem Kontrollutvalget, Rollag 1992-1999
 • Doms- og lagrettemann til 1999 (gjennom mange år)

Tillitsverv i partier

 • Formann Buskerud Arbeiderparti 1971-1975
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1973-1975
 • Formann Rollag og Veggli Arbeiderparti
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Forbundsstyret i Norsk Skog og Landarbeiderforbund 1969-1977
 • Fungerende forbundssekretær Norsk Skog og Landarbeiderforbund 1975-1978
 • Leder Norsk Skog og Landarbeiderforbunds kontrollkomite 1977-1988

Andre administrative verv

 • Formann Forstanderskapet ved Rollag og Veggli sparebank 1979-1987
 • Medlem Forstanderskapet i Sparebank Buskerud 1982-1990
 • Medlem Rådet for Gjensidige forsikring, Buskerud/Vestfold 1990-2000

Litteratur

 • Tage, Paul H.: NSLFs historie, 1993