Hareide, Knut Arild

Hareide, Knut Arild (1972-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2017-2021
Ansiennitet:
12 år, 138 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.11.1972 i Bømlo, Hordaland
 • Sønn av transportsjef Ragnar Hareide (1934-) og førstekonsulent Tordis Økland (1935-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 6 for Hordaland, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 16 for Akershus, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 2013 - 2017, KrF.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 24.01.2020-30.09.2021, Torill Selsvold Nyborg møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 07.02.2019
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 24.01.2020

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Leder, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 20.11.2017
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 20.11.2017 - 24.01.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.06.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 29.01.2019
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 29.01.2019 - 24.01.2020

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 13.08.1998 - 17.03.2000
  Statssekretær, Finansdepartementet, 19.10.2001 - 04.08.2003
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rubbestadnes skole 1980-1989
 • Bømlo videregående skole 1989-1992
 • Norges Handelshøyskole, siviløkonomstudiet 1992-1997
 • Sosiologi grunnfag, UiB 1995

Yrke

 • Trainee i Schibsted ASA 1997-1998
 • Forretningsutvikler i Schibsted ASA 2000-2001
 • Prosjektleder i Schibsted ASA 2005-2006
 • Organisasjonsdirektør i Schibsted ASA 2006-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bømlo Kommunestyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Bømlo 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFUs Sentralstyre 1999-2001
 • Medlem KrFs Sentralstyre 2001-2003
 • 2. nestleder Kristelig Folkeparti 2003-2007
 • Leder Kristelig Folkeparti 2011-2019

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Studentunion 1993-1994
 • Leder Norges Handelshøyskoles Studentforening 1994-1995
 • Medlem Rådet for Navigatørene 2000-2002 kristen frivillig org.
 • Medlem KRIK, kristen idrettskontakt 2007-2011
 • Medlem Plan Norge fra 2007
 • Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009

Litteratur

 • Hareide, Knut Arild: Det som betyr noe, Aschehoug 2018