Brekke, Knut Erling

Brekke, Knut Erling (1934-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 33 dager

Gå til bildegalleri

Brekke, Knut Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter