Lindsjørn, Knut Even

Lindsjørn, Knut Even (1965-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2001-2005

Gå til bildegalleri