Frydenlund, Knut

Frydenlund, Knut (1927-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
17 år, 149 dager

Gå til bildegalleri

Frydenlund, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.03.1927 i Drammen, Buskerud
 • Død 26.02.1987
 • Sønn av stasjonsmester Carl Frydenlund (1892-1970) og Kjellaug Foss (1892-1979)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.1973-15.01.1976, Elsa Rastad Bråten møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 15.01.1976-30.09.1977, Thorbjørn Berntsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1977-08.10.1979, Ivar Ødegaard møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 08.10.1979-30.09.1981, Ingrid Eide møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1981-14.10.1981, Per Nyhus møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-26.02.1987, Turid Birkeland møtte som representant.
 • Fra 26.02.1987, Marit Nybakk møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 23.04.1971
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 23.04.1971
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.04.1971 - 30.09.1973
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.04.1971 - 30.09.1973

  1981-85

  Formann, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Nestleder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1973 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1977-81

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -
  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 09.05.1986

Medlemskap i regjering

 • Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 15.01.1976 - 04.02.1981
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 09.05.1986 - 26.02.1987

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1945
 • Student 1946
 • Cand.jur. 1950
 • Utenriksdepartementets aspirantprøve 1953

Yrke

 • Ansatt ved Utenriksdepartementet 1952
 • Attaché, senere ambassadesekretær i Bonn 1953-1955
 • Sekretær, senere konsulent UD 1956-1960
 • Presseråd Brussel 1962-1965
 • Fast representant ved Europarådet 1963-1965
 • Byråsjef UD 1966-1967 (tjenestefri fra 1967)
 • Konsulent ved Arbeiderbevegelsens utredningskontor 1967-1969

Verv

Offentlige verv

 • Nestformann Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1970-1973
 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1971-1973
 • Medlem Forsvarsrådet 1980
 • Leder Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen 1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs internasjonale utvalg fra 1967
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1968-1976
 • Formann DNAs internasjonale utvalg 1969-1973
 • Medlem DNAs programkomité 1981 fra 1981
 • Medlem DNAs prinsipp-program-komité 1966-69

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Europabevegelsen i Norge 1968-1973
 • Rådsmedlem En Verden fra 1969

Litteratur

 • Frydenlund, Knut: "Oljen og norsk utenrikspolitikk." Foredrag i det Udenrigspolitiske Selskab, København, 5. mai 1976
 • Frydenlund, Knut: Norsk utenrikspolitikk i 1980-årene
 • Frydenlund, Knut: Politisk samarbeid i Vest-Europa, Oslo 1962
 • Frydenlund, Knut: Norsk utenrikspolitikk i etterkrigstidens internasjonale samarbeid, Oslo 1966
 • Frydenlund, Knut: Nato og Norge etter 25 år, Oslo 1974
 • Frydenlund, Knut: Utviklingen i forholdet øst/vest, Oslo 1976
 • Frydenlund, Knut og Onar Onarheim: "Ny økonomisk verdensordning. Virkninger for industrien." I Industriforum, Oslo 1977
 • Frydenlund, Knut: Lille land - hva nå? Refleksjoner om Norges utenrikspolitiske situasjon, Oslo 1982
 • Stoltenberg, Thorvald (red.): En bedre organisert verden, Tiden Oslo 1987