Hanselmann, Knut

Hanselmann, Knut (1946-2022)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hanselmann, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1946 i Bergen, Hordaland
 • Død 31.12.2022
 • Sønn av advokat Aug. C. Hanselmann (1905-1995) og skreddermester Aud M. Langvand Nielsen (1913-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1981 - 1985, FrP.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1964
 • Voss folkehøyskole 1967

Yrke

 • Sekretær "Dagen" 1968-1970
 • Konsulent "Dagen" 1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1975-1979, 1979-1983
 • Medlem Bergen Formannskap 1983-1987, 1987-1989
 • Medlem Askøy Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007
 • Ordfører Askøy Kommunestyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1987-1989

Offentlige verv

 • Formann Ansettelses- og personalutvalget, Bergen 1975-1979
 • Medlem Styret for Bergen Sporvei 1979-1983
 • Medlem Styret for Havneregion II 1983-1987
 • Medlem Havneplanutvalget 1983-1987
 • Medlem Byretten, Bergen 1983-1987
 • Medlem Hovedutvalget for samferdsel 1983-1987
 • Formann Havnestyret 1983-1987
 • Leder Hovedutvalget for personale og administrasjon, Bergen 1987-1989 (kommunalråd)
 • Leder Komiteen for teknikk, Askøy 1995-2003
 • Medlem styret for interkommunalt vann- og kloakkverk 2000-2003
 • Medlem Norsk kulturråd 2001-2004
 • Medlem Askøy Boligselskap 2003-2007
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2006
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen ALP 1974-1979
 • Formann Bergen FrP 1980-1981
 • Medlem FrPs landsstyre 1982-1990
 • Formann Hordaland FrP 1982-1990
 • Partisekretær Bergen/Hordaland FrP 1983-1987
 • Fylkessekretær Hordaland FrP 1985-1997
 • Partiformann Askøy FrP 1993-1995
 • Nestleder Askøy FrP fra 1995
 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2011-2011

Tillitsverv i organisasjoner

 • Fylkessekretær Norges Blindeforbund fra 1994

Andre administrative verv

 • Nestleder Askøybroen A/S 2000-2007
 • Nestleder Askøy Energi A/S 2003-2004